Features

Klanten

Voordelen

Good to know

Onboarding is tijdsintensief, kostbaar en, vooral nu we veel thuis werken, uitdagend. Toch wil je openstaande vacatures invullen en voorkomen dat je de juiste persoon misloopt. Geef je potentiële nieuwe medewerker vertrouwen in een goede start vanuit huis. In deze blog vind je tips en advies over hoe je nieuwe medewerkers vanuit huis kan inwerken. 


[lab_social_networks colored-bg=”hover” rounded]


Geef vertrouwen: speel in op onzekerheid 

Het is mens eigen om ergens bij te willen horen. Het gevoel dat je ergens onderdeel van bent. Veelal duurt het minstens een maand voordat iemand kan starten met de nieuwe baan. Je hebt dus veel tijd om je nieuwe medewerker te verwelkomen en het ‘warme bad’ gevoel te creëren wat zo belangrijk is. In de eerste 90 dagen bepalen nieuwe medewerkers of de baan bevalt en of zij zich voor langere tijd aan jouw organisatie willen binden. Preboarding draagt bij aan het beeld dat de nieuwe medewerker van je organisatie vormt. Speel in op dat gevoel door bijvoorbeeld foto’s van het team te tonen, toegang tot een online smoelenboek te geven of een persoonlijke welkomstboodschap te sturen. Maak ook gebruik van de tijd om je nieuwe collega te informeren over praktische zaken die spelen bij de start. Denk aan het programma van de eerste dag: waar en wanneer de ontvangst is van een mobiel / laptop, hoe en wanneer er toegang is tot de systemen, wat de pauze- en werktijden zijn etc. Weten wat er komen gaat, geeft je nieuwe medewerker rust en vertrouwen

Klik hier voor inspiratie over preboarden via de computer en mobiele app.

Zet in op verbinding

Een goede preboarding ‘legt’ verbinding. Je nieuwe medewerker maakt kennis met de organisatie en de cultuur. Een goede onboarding realiseert verbinding waneer het toegang geeft tot kennis en een ingang biedt naar het interne sociale netwerk. Onboarding begint op de eerste dag en duurt gemiddeld 100 dagen. Help je nieuwe medewerker vanaf de eerste dag en plan online kennismakingsgesprekken waarin hij of zij kennis maakt met directe collega’s. Geef een lijst met namen van collega’s werkzaam in andere teams waarmee je nieuwe medewerker nauw samen gaat werken. Dit geeft hem of haar gelegenheid zichzelf te introduceren bij deze collega’s. En ook zelf het initiatief te nemen voor het maken van een afspraak. Koppel je nieuwe medewerker aan een buddy. Een buddy fungeert als een persoonlijke coach bij wie je nieuwe medewerker terecht kan voor bedrijfsvragen en werkgerelateerde vragen. Het helpt daarom om een buddy aan te wijzen die dicht bij dezelfde functie zit als je nieuwe medewerker. En vergeet vooral niet iets te organiseren waarin je nieuwe medewerker zijn of haar collega’s informeel ontmoet. Bijvoorbeeld online vrijdagmiddag drinks, een online pub quiz, een koffie moment inclusief een thuisbezorgde taart. Je geeft daarmee ook directe collega’s gelegenheid om je nieuwe medewerker beter te leren kennen. 

Klik hier om te lezen hoe Waterschap Rivierenland nieuwe medewerkers ontvangt en tijdens de onboarding op weg helpt met een boek op maat.

Creëer vooruitgang door reflectie

Je nieuwe medewerker wil zich zo snel mogelijk nuttig voelen. Het gevoel hebben bij te dragen aan de team- en organisatiedoelen. Dan ervaart je nieuwe medewerker dat zijn of haar werk zinvol is. Mist dit gevoel, dan zal ontevredenheid en onzekerheid opspelen wat mogelijk kan leiden tot het uitkijken naar een andere baan. De cijfers liegen er niet om: een derde van de nieuwe medewerkers gaat in de eerste zes maanden weer op zoek naar een nieuwe baan. Een verlies voor wat betreft de tijd en de energie die je als organisatie er in hebt gestoken, daarbij werkt het niet goed uit op het employer brand van de organisatie. 
Essentieel is om duidelijkheid te geven over wat je van je nieuwe medewerker verwacht vanuit zijn functie, met name de verwachting in de eerste maand(en). Dit geeft een nieuwe medewerker een helder kader en focus. Belangrijk is dat er terugkerende gesprekken zijn met de leidinggevende waarin centraal staat hoe het met de nieuwe medewerker gaat, tot welke inzichten hij of zij is gekomen, wat er is geleerd en wat er is bereikt. Vat het gesprek samen en leg het vast zodat er bewustwording is op de stappen die worden gezet. Dit geeft je nieuwe medewerker een gevoel van vooruitgang en ontwikkeling

Klik hier voor meer informatie over onboarding via de computer en mobiele app.

Krijg feeling met wat goed gaat en beter kan

Uitstroom van nieuwe medewerkers wil je zo veel mogelijk voorkomen. Het kost handen vol met met geld. Daarom is het belangrijk om te leren van je nieuwe medewerkers. Zowel van medewerkers die tijdens de onboarding de organisatie verlaten als medewerkers die in hun onboarding zitten en bij de organisatie blijven. Essentieel is om feeling te krijgen met wat zij ervaren, waar (nog meer) behoefte aan is, wat goed gaat en vooral wat mist. Plan tijdens de onboarding een aantal vaste momenten voor het geven van feedback via een online (anonieme) vragenlijst. Bijvoorbeeld na de eerste week, de eerste maand en aan het einde van de onboarding. Met meerdere feedback vragenlijsten verzamel je data en leer je als organisatie wat je nieuwe medewerkers goed vinden gaan in de onboarding, maar ook wat beter kan.

De belangrijkste tips

Samengevat weten we dat een nieuwe baan starten vanuit huis natuurlijk verre van ideaal is. Essentieel is om je nieuwe medewerker zich heel erg welkom te laten voelen. Dat geeft vertrouwen en daarmee worden onzekerheden weggenomen. Zet vooral in op verbinding en help met de toegang naar het sociale netwerk van de organisatie, zowel het formele netwerk als het informele netwerk. Dat zorgt dat je hij of zij zich onderdeel voelt van de organisatie. Het is belangrijk dat je nieuwe medewerker terugkerende gesprekken heeft met zijn of haar leidinggevende over hoe het gaat, wat er is geleerd en bereikt. Dit geeft bewustwording op de ontwikkeling en vooruitgang. En check vooral via de inzet van meerdere (anonieme) feedback vragenlijsten hoe je nieuwe medewerker zijn of haar onboarding ervaart. Dit stelt je in de gelegenheid de onboarding te optimaliseren waar mogelijk.