Features

Klanten

Voordelen

Good to know

Privacyverklaring

My Journey respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website. Wij dragen er zorg voor dat alle persoonlijke gegevens die je ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens om contact met je te kunnen opnemen naar aanleiding van het door jou ingevulde contactformulier of verzoek om contact via de mail of telefoon.

*Voor klanten die gebruik maken van de diensten van My Journey hebben we een aparte, uitgebreide privacy & security statement beschikbaar. Deze is op te vragen via info@my-journey.io.

We zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinde verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

My Journey gebruikt de volgende gegevens voor het in deze privacyverklaring genoemde doeleinde:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bewaartermijnen

My Journey bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Verstrekking van gegevens aan derden

My Journey deelt jouw gegevens niet aan derde partijen (zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn).

Cookies

My Journey maakt enkel gebruik van functionele cookies op de website. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en om te beschermen. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies die privacygevoelige informatie opslaan.

Beveiligen

My Journey neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van My Journey maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door My Journey verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met My Journey op via info@my-journey.io.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Wil je jouw rechten uitoefenen of heb je een vraag of een klacht over hoe Belmondo Future Works B.V. jouw persoonsgegevens verwerkt, neem dan contact op via

Autoriteit Persoonsgegevens

Kom je er met ons niet uit, dan kan je een klacht indienen bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens; de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

My-journey.io is een website van Belmondo Future Works B.V.

Postadres: Joan Muyskenweg 22 | 1096CJ Amsterdam
Vestigingsadres: Joan Muyskenweg 22 | 1096CJ Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KvK 75868199
Telefoon: 020-330 7577
E-mailadres: info@my-journey.io

 

Belmondo Future Works BV is ISO 27001-gecertificeerd