Features

Klanten

Voordelen

Good to know

Stel je voor dat je leeft in 2023. Je denkt terug aan een paar jaar geleden, het moment dat we in maart 2020 niet meer naar kantoor en school konden en we zoveel mogelijk binnen moesten blijven. Het jaar waarin we gedwongen werden om ons sociale leven en ons werk anders in te richten. De wereld leek soms stil te staan. Maar al gebeurde er weinig, terugkijkend was deze tijd toonaangevend voor medewerkers en organisaties. Er werd een beroep gedaan om anders te werken en samenwerken. We ontdekten tijdens het thuiswerken interessante nieuwe kwaliteiten, maar ook valkuilen en wensen voor de toekomst. Deze tijd vertelde ons veel over ons persoonlijk leiderschap. Ook organisaties ontdekten dat in een veranderende omgeving een andere strategie en leiderschap werd gevraagd. 


Een boeiende tijd, die erg bepalend leek te zijn voor zowel medewerkers als organisaties. Een tijd die ‘nu’ is en vraagt om regie op het persoonlijk leiderschap van medewerkers. Een tijd die van organisaties vraagt om te communiceren over beslissingen en medewerkers te betrekken bij toekomstplannen. Het moment is nu, tijd voor actie. 

[lab_social_networks colored-bg=”hover” rounded]


Stimuleer de why

Dit is een tijd waarin je medewerkers reflecteren op leven en werk. Denk aan vragen als: Waarom doe ik wat ik doe? Waar wil en kan ik aan bijdragen? Wat zijn mijn kwaliteiten en waar wil ik me op richten? Antwoorden op deze vragen dragen bij aan het persoonlijk leiderschap van medewerkers in organisaties. Het zijn de vragen waarin organisaties medewerkers kunnen faciliteren. Ook voor organisaties is de why in deze periode een belangrijke vraag. Het was Simon Sinek die in 2011 de wereld wist te inspireren met deze vragen. Hij maakte inzichtelijk dat medewerkers zich meer verbonden voelen wanneer het hogere doel van de organisatie duidelijk is. Reflectie op hun persoonlijke why is essentieel voor het gevoel van bijdrage en verbinding van medewerkers. Laat medewerkers in deze tijd stil staan bij hun persoonlijke why. 

Lees hier hoe een boek op maat kan helpen met reflectie en persoonlijk leiderschap.

De ‘juiste’ koers varen

Ervaren je medewerkers verbinding? Uit het Nationaal Onderzoek (april 2019) naar purpose in organisaties bleek dat 42% van de medewerkers wil werken vanuit een duidelijke ‘purpose’. Terwijl slechts 8% van de medewerkers meende dat werken vanuit purpose in hun organisatie leidend was bij het nemen van beslissingen. Medewerkers ervaren hun werk als betekenisvol wanneerzij zich in hoge mate betrokken voelen bij de drijfveer van de organisatie. Neem de zorginstellingen. Deze hebben dit jaar aan ons laten zien hoe sterk dit geldt. Samen werkten en werken zij zich een slag in de rondte om Nederlandse coronapatiënten op te vangen en beter te maken. Hun werk was meer dan hun baan. Hun werk blijft meer dan hun baan. Betekenisvol werk gaat om een gedeelde passie, om een gemeenschappelijk doel en het gevoel iets bij te dragen aan een groter geheel.

Werken aan verbinding

Medewerkers zijn de motor van iedere organisatie. De motor gaat draaien door de band die je als organisatie met je medewerkers opbouwt, maar ook de band en de betrokkenheid van medewerkers onderling. Een belangrijke vraag is: Ervaren je medewerkers verbinding? Het contact met je medewerkers is flink veranderd de afgelopen periode. Daarbij zal er de aankomende periode meer gecommuniceerd (moeten) worden over zaken als de terugkeer naar kantoor, nieuwe strategieën en verdere toekomstplannen. Nu is het moment om na te gaan hoe je medewerkers denken over hun werk, de verbinding met de organisatie, wat hun ideeën zijn en hun blik op de toekomst. Inventariseer met een online teampeiling, een 0-meting of een tevredenheidsonderzoek wat de ervaringen en gedachten van je medewerkers zijn. Deze informatie kun je gebruiken om je medewerkers beter te faciliteren in hun werk. 

Lees hier hoe een app een online teampeiling kan faciliteren